Šiandien pasaulyje vyksta jaudinantys reiškiniai: matome, kad vienoje šalyje kilusios problemos žaibiškai persimeta į kitas, o jų sprendimo efektyvumas priklauso tik nuo to, kaip greitai šalys sugeba susivokti ir susitarti tarpusavyje. Įmonėje – tarsi sumažintame pasaulio modelyje, būtinybės tinkamai organizuoti komunikacinius procesus įrodinėti nereikia – jos nepaisymas nedelsiant atsispindi finansiniuose rodikliuose.
Šįkart klausimas „Kaip įmonės komunikaciją padaryti geidžiamiausią darbuotojams ir klientams?“ prie Apskritojo stalo susodino 12 „Senukų“ įmonės darbuotojų, atsakingų už įmonės išorinę ir vidinę komunikaciją.

Susitikime dalyviai išbandė pažangų praktišką tarpusavio santykių suderinimo siekiant rasti bendrus sprendimus metodą – Apskrituosius stalus, aptartą „Žinių radijo“ laidoje „Verslumo dvasia“. Jį taikyti paskatino Integralios visuomenės instituto „In socium“ projektų vadovės Erikos ir grupinės saviugdos eksperto Emilio teiginys, kad egzistuoja vienintelis parametras – žmonių tarpusavio santykiai, kurį keičiant galima teigiamai veikti visus svarbius verslo parametrus: didinti pelningumą, produktyvumą, klientų pasitenkinimą, mažinti kokybės defektus, nelaimingų atsitikimų skaičių darbe, nuostolius, darbuotojų kaitą, pravaikštų skaičių.

Apskritojo stalo taisyklės


Dabar įmonėje ant bangos keletas svarbių projektų: intensyviai kuriamas naujas portalas www.senukai.lt, į jį integruojamas ir visapusiškai atnaujintas iš spaudos virtualion erdvėn perkeltas įmonės laikraštis „Verslumo dvasia“, įsibėgėja naujas tinklalapis www.jausmoprotas.lt, atnaujintas www.harmonypark.lt, plečiasi pati „Harmony parko“ veikla, neseniai atnaujintas Lietuvoje populiarus rimtasis „Žinių radijo“ portalas www.ziniuradijas.lt. Šiuo metu kaip tik modernizuojama administraciniame pastate esanti „Žinių radijo“ studija taip pat teiks įvairių galimybių, susijusių su darbuotojų informavimu, mokymais, įsitraukimu į miesto ir valstybės gyvenimą. Siekiant sukurti dar patrauklesnę „Senukų“ komunikacinę sistemą, reikia ieškoti efektyviausių būdų, kaip suvienyti visų su tuo susijusių įmonės skyrių pajėgas ir sujungti turimų virtualių informacinių ir fizinių platformų teikiamas galimybes.
Susitikimo dalyviai taip pat akcentavo, kaip svarbu kurti gerus ryšius tarpusavyje, su savininkais ir su klientais, nes visi nori geros komunikacijos, tarpusavio pagarbos, nori, kad jų poreikiai būtų išgirsti, suprasti ir patenkinami. Svarbu jausti, kokios vertybės ir kodėl įmonės darbuotojams bei klientams yra svarbios, ir pagal tai tikslinti bendrą tiek vidinio, tiek išorinio komunikacinio vyksmo kryptį, o tada veikti sutartinai, išnaudojant visus esamus žmogiškuosius ir techninius išteklius. Kad toks tikslas būtų pasiektas, žinoma, būtina ieškoti veiksmingiausių bendrų idėjų generavimo ir veiksmų derinimo metodikų ir jas nuosekliai taikyti.
Svarbiausia, kas įvyko šitame susitikime, organizatorių nuomone, – didžiulėmis savininkų pastangomis pavyko pasiekti, kad patys darbuotojai priartėtų prie įmonės įkūrėjo vizijos ir kiekvieno verslininko svajonės – sąmoningo pačių darbuotojų bandymo pamatyti bendrą įmonės tikslą, šiuo atveju susijusį su įmonės viduje ir išorėje sklindančia informacija, ir prie jo priderinti savo žmogiškuosius bei techninius išteklius. Tai reiškia, kad bent dalis įmonės darbuotojų jau suvokia įmonę kaip vieną visumą, kuriai patys priklauso, kad įmonė yra ne atskirų skyrių rinkinys, kur kiekvienas siekia savo tikslų, o vientisas organizmas, kuris veikia sėkmingai tada, kai niekas jam netrukdo judėti viena sąmoningai pasirinkta kryptimi.
Įmonės savininkų ir darbuotojų pastangos įvertintos tarptautiniu mastu: devintus metus rengiami Europos verslo apdovanojimai (European Business Awards –  EBA) – išskirtinių kompetencijų, novatoriškų ir geriausią praktiką savo veikloje taikančių įmonių šventė, kur „Senukai“ pripažinta kaip viena geriausių Lietuvos ir Europos stambiausio verslo atstovių.

Kaip pasinaudoti Apskritojo stalo dėsniais, klausykitės laidoje ir skaitykite

Klausimų, pasiūlymų, komentarų laukiame per nuorodą „Kontaktai“/„Rašyk mums“.

Spausdinti