Verslumo dvasia

Verslumo dvasią apibrėžia ne vien verslo procesas, ne vien teorinės žinios, bet ir žmonių geismų vadyba, siekis savo ir kitų žmonių būsenas sujungti bendram tikslui. Taip pat nežabotas smalsumas, noras susigaudyti kiekvienoje situacijoje, gaunant iš jos ne tik pelno (išvengiant didelių sunkumų), bet ir naujų žinių, reikalingų geresnio gyvenimo vizijoms įgyvendinti.
Juk mūsų pasaulis nuolat kinta: tvarkos, mokslas, vadyba tobulėja, žmonės be perstojo miršta ir vėl gimsta, atsinešdami praeities geismuose suformuotas neįgyvendintų vizijų traukas, todėl yra pražūtinga ilgam prisirišti prie daiktų ar kokių nors stereotipinių samprotavimų. Mūsų sąmonė turi absorbuoti žinias, kurias visą laiką pateikia einantys priekyje, nesvarbu, ar jauni, naujosios kartos žmonės, ar bet kokių sričių įžymybės, ar bendruomenės. Tas žinias turime pritaikyti savo tikslui pasiekti, atsižvelgdami į tai, kiek jos atitinka mūsų viziją, pasilikdami sau laisvę kurti dar perspektyvesnes metodikas.

Augustinas Rakauskas