Laikraštis „Verslumo dvasia“

2000 m. spalį Augustino Rakausko, tuometinio UAB „Senukų prekybos centras“ prezidento, iniciatyva pradėtas leisti įmonės laikraštis „Pabendraukime“. 2006 m. laikraštis pervadintas į „Verslumo dvasią“. Leidiniui buvo keliamas sudėtingas ir svarbus uždavinys – sujungti įmonių ir jos partnerių regionuose darbuotojus: padėti savininkams, vadovams pristatyti, ko ir kaip siekiama įmonių bendruomenėje, visiems padėti pajusti bendrą dvasią, sužinoti viso prekybos tinklo naujienas, taip pat su verslu susijusias šalies aktualijas, pokyčius rinkoje, dalytis darbo patirtimi, džiaugtis kolegų pasiekimais, bendromis šventėmis, tiesiog išsakyti savo požiūrį visiems svarbiomis temomis.

Temų įvairovė leidinyje kasmet gausėjo, tą daryti skatino gerėjanti tarpusavio komunikacija ir intensyvi prekybos tinklo plėtra, sparčiai naujais darbuotojais pasipildantis kolektyvas.
Svarbią nišą tarp kasdienybės aktualijų „Verslumo dvasioje“ užėmė žmogaus sąmoningumo, teisingų tarpusavio santykių, pilietiškumo ugdymo, asmeniniam ir visos bendruomenės augimui palankios atmosferos formavimo temos, kurios skatino gilintis ne tik į savo profesijos, bendradarbiavimo įmonėje subtilybes, bet ir egzistencinius klausimus, bendražmogiškas, dvasines nuostatas.

Laikraštis ėjo iki 2016 m.