Simboliai

Knygoje labai svarbu atkreipti dėmesį į du dalykus: kad simboliai veikia kaip principai ir kaip metodikos, kuriomis sąmoningai arba nesąmoningai mes naudojamės. Pačių simbolių praktiškai panaudoti negalima, bet jų principo veikiami mintyse išgyvename visus tarpusavio santykius, įvairius ryšius, kurie koreliuoja arba nekoreliuoja su mūsų vidinėmis ir išorinėmis sistemomis. Iš šių koreliacijų padarytos loginės išvados tampa sąvokomis mūsų jausmo protu kuriančiomis dėsningai veikiančias metodikas. Kiekviena metodika turi savą taikymo principą, kuriame veikia jausmo proto pusiausvyra, atitinkanti žmogaus išsivystymo lygį. Ši pusiausvyra įvairiose situacijose parodo seką dėsningumų, kurie koreliuodami tarpusavyje sukuria naują erdvę. Į šią erdvę patekti galima tik per mūsų naują dvasinę būseną. Per ją mes galime atpažinti, kad simbolis veikia kaip jausmo proto sukurtos metodikos dvasia.