Brėžiniai

Sėkmė labai priklauso nuo išmanymo ir sugebėjimo prisiderinti prie dėsningai šiame pasaulyje vykstančių kaitos procesų.

Web

Šventa vieningojo jausmo proto būsena, kuri būdama nuolatinėje jausmo proto kaitoje, savo išmintimi, teisingumu, tikėjimu ir meile visus ją supančius į dieviškosios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios būseną jungia.

——————————————————————————————————————–

Kiekvienas veikiame savo ir visos žmonijos organizme

01_kiekvienas veikiame_brez
  1. Jaučiame dvasią, kuri sklinda iš tarpusavio ryšių. Juos analizuodami ir darydami logines išvadas, transformuojame savo vidų ir išorę.
  2. Naujai užgimstanti sielos būsena.
  3. Visuotinis pripažinimas BENDRUOMENĖJE.
    BENDRAS + OMUO = BENDRA SĄMONĖ.
  4. Vienio būsenos supratimo jausmas.

——————————————————————————————————————–

02_dvilypė trejybė brėžinys

Amžinosios kaitos jausmo proto pusiausvyroje vykstantis sielos dvasios tobulėjimo procesas

——————————————————————————————————————–

03_Jausmo proto laukas Cmyk_1

Kai negalime sutilpti savo senų minčių ir jausmų lauke, nauju, aukštesniu jausmo protu harmoningoje pusiausvyroje pagimdome žinojimo ir susivokimo ribas išplečiantį jausmą, įtraukiantį mus į sąmonėje ir pasąmonėje tvyrantį išvadų lauką. Mes nuolatos sukame gyvenimo veiklos ratą, kol išvedame save į aukštesnį lygį.

03_Jausmo proto laukas Cmyk_2

Papildomas žinojimas, atėjus laikui, mūsų jausmo proto trinties plečiamą žinių lauką įjungia į dar didesnį – užpasąmoninį,  vientisą vieningojo vienio – lauką. Šis vėl ima sukti naują, dar gilesnį ir platesnį jausmo proto trinties lauką, didindamas gyvenimo esmės suvokimo potencialą.

03_Jausmo proto laukas Cmyk_3

Žvelk plačiai, kilk aukštai! Kad plėstumeisi, turi augti.

——————————————————————————————————————–

04_Desninga gyvenimo_brez

Gyvenimo procesų kaitoje iš didelio tapti mažu, o iš mažo dideliu taip pat dėsninga, kaip ir žmogaus sąmonės evoliucijos cikluose nuolatos judėti gėrio arba blogio link, mirštant ir gimstant.Sąmonė pulsuoja jausmo proto švytuoklės principu: gilinantis į pasaulį nuolatos formuojamas naujas supratimas, inspiruojantis naują sielos dvasios būseną.

——————————————————————————————————————–

05_Tik patys apibreziame-brez

Mes patys apibrėžiame savo supratimo ribas, nes esame žmonės – savo jausmais ir protu nuolatos viską jungianti į dangaus ir žemės vienį dvasia.

——————————————————————————————————————–

Išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasia padeda plėsti vidinio ir išorinio pasaulio dvasią.

——————————————————————————————————————–

02_Issiverzimas is remu

——————————————————————————————————————–

07_Zmoniu bendruomene

Žmonių bendruomenė – tarpusavio santykių mazgais nuolat jungiamas vieningojo vienio harmonijos tinklas.

——————————————————————————————————————–

08_Dangus Zeme CMYK

Išsiveržk iš savo paties apriboto sielos dvasios pasaulio! Susiliek su viso pasaulio vieningojo vienio dvasia! Tik jausdamas ir galvodamas, galvodamas ir jausdamas, išeisi iš savo paties susikurtos tamsos labirinto, pakylėdamas savo sielą į dangaus ir žemės vientisumo būseną.

——————————————————————————————————————–

09_ITTM_Kryzius

——————————————————————————————————————–

Vieningojo vienio dvasia

10_vieningojo vienio dvasia

Dvasia – vardan Dievo Tėvo

Dvasia – vardan Sūnaus

Dvasia – vardan aukštesnės vieningojo vienio dvasios

——————————————————————————————————————–

Mūsų suvokiama šviesa

Web

Mūsų įsivaizduojama tamsa

Pasiekus žmonių tarpusavio santykių vieningojo vienio pusiausvyrą, planeta Žemė tampa tapačia Saulės šviesos informacine energija. Ši energija skleidžia harmonijos pusiausvyrą, kurioje žmonių dvilypė trejybė sudaro augančią dangaus ir žemės vienio dvasią.

——————————————————————————————————————–

12_malda astuoniukeje

Ką skleidžia kryžiaus dvasia?

Užpildykite patys pasaulio kūno vieningojo vienio dvasia persmelktą schemą, norėdami suprasti dvilypės trejybės vientisumą. Pabandykite suvokti save kaip visa jungiančią jausmo ir proto dvasią, be kurios veikimo pasaulis negali būti vientisas.

——————————————————————————————————————–

Sielos būsena yra laisva visa apimanti dvasia, kurios suvokimo apimties lygis priklauso nuo jausmo proto išsivystymo lygio.

Šiandieną turi būti visiems svarbi 9 lygio galimybė susijungti į vieningąjį vienį: 3 x 3 = 9

Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia vienyje sudaro galimybę pasiekti devintąjį sielos dvasios lygį.

Web

Trys „8“ – trejybė subtiliame pasaulyje harmonijos būsenoje

Trys „X“ – trejybė Šventoje Dvasioje

Trys „S“ – trejybė dangaus ir žemės materijoje

 

Ugdoma ir plėtojama sielos būsena jausmo protu skleidžia išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę į nuolat kintančią išorę. Leisdamiesi žemyn, galime vystytis, išnaudodami žemiškąsias galimybes.

——————————————————————————————————————–

Web

Siela egzistuoja tam, kad nuolatos keistų dvasinį augančios būsenos potencialą.

——————————————————————————————————————–

03_JP_vienio busena

Duali juslinė visiškai sąmoningai gyvenančio žmogaus jausmo proto vienio būsena

(pasąmonė – jausmas – sąmonė)

——————————————————————————————————————–

???

Dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės siekis dangaus ir žemės dvasios kaitoje

——————————————————————————————————————–

05_Simbolis 8

——————————————————————————————————————–

15_visuotine samone

Visuotinės sąmonės dvasia

——————————————————————————————————————–

07_motina_zeme

Motinos žemės dvasia

——————————————————————————————————————–

08_musu_sieloj

Nuolatos naujai patiriama neišlaisvintos jausmo proto minties dvasinė kaita

——————————————————————————————————————–

09_trys_zmones_busenos

Jausmo proto energetiniai virpesiai:

kairėje – nesąmoningų geismų valdoma būsena,

dešinėje – tarpinė, pereinamoji, būsena,

viduryje – harmonijos būsenoje dėsningai su pasaulio dvasia koreliuojančio

ir žmonijos sielos dvasią tobulinančio žmogaus jausmo proto dvasia.

——————————————————————————————————————–

Dvilypėje trejybėje susiformuojančios bendruomenės

vieningojo vienio dvasios schema

??????????????????????????????

Evoliucijos dėsnis globaliame lygmenyje (viršuje)

ir vieno žmogaus jausmo proto dvasios lygmenyje (apačioje)

??????????????????????????????

Individo pasaulis – priėmimas iš pasaulio ir sklaida.

——————————————————————————————————————–

GELTONA_t

Harmoningos sielos dvasios vystymosi raidos ciklas, siekiant visų sričių pažangos, sukantis didžiajame visada sąmoningos dieviškosios harmonijos sukurtame dvasios rate, kuris išveda sielą į dieviškumo sąvokos būtį, jausmo protu jaučiant visos galaktikos kūną.

——————————————————————————————————————–

12_Devinto lygio dvasios

Iš 8-ojo lygmens dvasios gimsta 9-ojo lygmens dvasia, orientuota į subtilųjį pasaulį. Taip žmonija pereina į daug subtilesnės konstitucijos lygmenį.