Ar teisinga manyti, kad tam tikras sritis turėtų kuruoti būtent tos konkrečios srities specialistas. Matematikai, vadybininkai turėtų skaičiuoti, parduoti, gydytojai – rūpintis žmonių sveikata, politikos mokslus baigusieji – politika?

pusele_cmykEsu įsitikinęs, kad liksime prie suskilusios geldos, jei į valdžią rinksime vien tik stereotipiškai mąstančius žmones, vertindami juos tik pagal tai, kaip gerai jie išmano savo specialybę, nors ji ir neturėtų nieko bendra su valstybės valdymu. Tauta kenčia, jei išrinktieji pradeda manyti, kad statusas daro juos visada teisius, o žmogaus dvasios kūrybingumas jiems nebūtinas.
Geri specialistai labai reikalingi atskaitingoms ministerijoms, sprendžiančioms specializuotas problemas, bet visos valstybės vidinei ir tarptautinei politikai kurti atskiros srities žinių paprastai nepakanka, – reikia visapusiškai išprususių kūrėjų. Manau, kad jau pribrendo būtinybė į Seimą rinkti atstovus, atitinkančius ir visuotinai pripažintus dvasingumo kriterijus: išmanančius dėsningumus, sugebančius vienyti žmones, pasižyminčius meile ir jautrumu visiems šalies piliečiams.

Spausdinti