Turinys

GLOBALI JAUSMO PROTO DVASIA
3                    Gerbiamajam skaitytojui
4                    Padėka
6                    Mylimiems vaikams, anūkams ir proanūkiams
8                    Redaktorių Ingridos Stankevičienės ir Editos Marciulevičienės užrašytos išvados iš
pokalbių su knygos autoriumi Augustinu Rakausku
23       JAUSMO PROTO DVASIA I dalis
24                  Klausimai sielai
26                  Naujoji karta
30                  Prioriteto klausimas
33                  Nuostatos ateities vadovams
42                  Kaip vadovui kurti bendrą viziją
56                  Kūrybiško bendradarbiavimo dvasia
71                  Jausmo protu kuriama verslumo dvasios strategija
83                  Vieningoji verslumo dvasia
88                  Jausmo proto dvasios turtas
93                  Visuomenės ir žurnalisto bendradarbiavimo nuostatos
119                Jausmo proto visuomenės kūrimas
124                Pilietiškumo egzamino laikas
134                Valstybininko įžvalgos
154                Lyderio esmės paslaptis
163                Jausmo proto intencija
165                Valdymo vien tik protu padariniai
169                Jungimosi politikos dvasia
171                Naujos būties siekis
173                Sielos dvasios ugdymas
177                Gyvenimo esmės paieškos
206              Sielos dvasios namai
209              Vieningojo vienio dvasios dėsnis
216               Dieviškosios minties pėdsakas – žmogus
220               Maldos nuostatų taikymas
247    GLOBALI JAUSMO PROTO DVASIA II dalis
248                Žmogui, suvokiančiam save kaip Dievo vaiką
250                Kaip suvokti, ar visos žmonijos sielos dvasia artėja prie dieviškumo būsenos
255                Mokytojai bus palaiminti
263                Sėkmės ir laimės dėsningumų paieška
269                Kaip įtvirtinti harmoningo vienio būsenos jausmą visuomenėje
279                Žmonių šeimos jausmo proto dvasia
284                Jausmo ir proto sąveikos harmonija
291                Jausmo vaidmuo žmogaus gyvenime
297               Jausmo ir proto derinimo svarba
299                Jausmo proto svarba dvasios evoliucijai
314                Kas yra blogis?
317                Trys laikai – vienas gyvenimas
319                Galima gyventi harmonijoje su visu pasauliu
324                Žmonijos gyvenimo vientisos trejybės būsena
327                Kaitos dėsnis aštuoniukės simbolyje
340                Molekulinės gyvybės kaitos procesas
345                Dieviškojo plano dalis
349                Išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės agregoro dvasia
353                Vientiso pasaulio sąvokos plėtimas žemėje
356                Atskirų žmonių genialumas ir šventumas
360                Aklo tikėjimo dvasia
363                Žmogiškasis dieviškumo supratimas
369                Dieviškumo būsenos ugdymas
372                Kristaus nuostatų prasmė
375                Kristaus dvasios kodas
380                Dvilypis vienis
390                Visų mokslų mokslas yra gyvenimas
393                Kaip dvasiniame gyvenime vadovautis svarbiausiomis nuostatomis
396                Transmutacijos galia
398                Žodžio virpesių magija
404                Abipusės komunikacijos būsena
407                Gyvo jausmo proto vientisumo dvasios sukūrimas žmonių grupėje
409                Tikėjimą kurianti galia
413                Jausmo proto kaitos skleidžiami virpesiai
417                Sielos dvasios tobulėjimas
426                Sąmoningumo ugdymo procesas
437               Robotizavimas
442                Dieviškoji kūryba
444                Jausmo ir proto pusiausvyros pažeidimo pasekmės
449                Kaip danguje, taip ir žemėje
454                Artėjame prie dieviškojo pasaulio suvokimo
458                Žinių kaita tarp kartų
463                Žmogaus sukeliami energetinių srautų virpesiai
468                Trumpalaikės manipuliacijos žmonių sąmone
478                Sąveikavimo dėsningumai
482                Sielos dvasią išlaisvinančios nuostatos
488                Sielos dvasios būsena
494                Vienybės dėsniuose glūdinčių galimybių paslaptys
515                Sąmoningumas: tobulėjimo dėsningumai
528                Saulės vaikai
536                Jausmo proto sielos dvasios kalba kuriantiems harmoningą visuomenę
551                Karas?! Ar globalus jausmo protas?