Kas šiandien gali užtikrinti sėkmę politikui ar partijai, kurie nuoširdžiai nori rūpintis visuomene? Kas gali trukdyti?

pusele_cmykJeigu rūpinamės mūsų visuomenės išlikimu, turime suvokti ją kaip sąmoningą didžiojo žmonijos organizmo gyvybinės energijos dalį.

Žmonių dieviškosios dalies prigimtis – jungti, atsinaujinti ir dauginti nuolatos augantį žmonijos kūrybingumą. Turime stengtis numatyti ir suvaldyti būsimus procesus, drąsiai pasitikti visuomenės lūkesčius. Populiarumą laimi tas, kuris pirmas pajaučia ir įžvelgia, kokios aktualijos dar tik bręsta tautoje, ir pasiūlo, kaip su jomis tvarkytis. Pãskui žmonių grupę, sugebančią savo kūrybingumo prigimtimi pritraukti daugiau analizuojančiųjų, eina didžioji visuomenės dalis, vedina įgimto, sąmoningai suvokiamo tikėjimo jausmo.

Tačiau vedančiųjų skleidžiamos nuostatos savaime, be pastangų neprigyja, o jungimosi dėl materialios gerovės dėsnis (kuriuo daugelis ir naudojasi) instinktyviai veikia kiekvieną pasaulietį. Žmonės sunkiai atsispiria tiems, kurie, dažnai nesuvokdami, tik apgraibomis apčiuopę žmonijos prigimtinį poreikį jungtis, tarsi šventoji gysla žmones suriša į vienybės mazgą, tačiau dėl sąmoningumo stokos nesugeba vienybės dvasios išlaikyti.

Spausdinti