„Dauguma mūsų labai mažai dėmesio skiriame tam, kad suvoktume savo arba kito žmogaus jausmo būseną esamą akimirką. O juk jausmo suvokimas mūsų protą ugdo kaip mažą vaiką! Jei jausmas ir protas labiau suartėtų, žmogus pasireikštų visiems suprantamais veiksmais ir savo harmoninga veikla kasdieniniame gyvenime duotų daugiau naudos visai žmonijai. Kai aiškumui atrasti naudojamės tik konkrečiais praeityje sukurtais protiniais dariniais, stereotipais, tampame bejausmiais žinovais.

Protinių stereotipų dariniai nepalieka sieloje tokio ryškaus pėdsako, kaip jausmo proto išvados, kylančios protui siekiant suvokti šios akimirkos būseną, išnaudojant gyvenimo suteiktą galimybę ugdyti dvasios sąmoningumą.“ (Augustinas Rakauskas, „Globali jausmo proto dvasia“)

Atrodytų, kas gali geriau žinoti, kaip mes jaučiamės, jei ne mes patys? Kol kas laikas toks, kad mes dažnai nepasitikime tuo ką jaučiame, mąstome ir atsakomybę už savo jausmus ir mintis perleidžiame specialistams. Į Lietuvą vis labiau smelkiasi iš vakarų ateinančios tendencijos naudotis psichologijos, psichiatrijos, specialistų, trenerių, mokytojų paslaugomis. Šiandien pabandysime pažiūrėti į tai, kas vyksta su mumis, su visuomene, įtraukdami tokį specialisto požiūrį. „Verslumo dvasioje“ svečiuojasi santykių ekspertas Darius Ražauskas.

Klausyti internetu.

Laidos vedėjos Ingrida Stankevičienė, Edita Marciulevičienė.

Laida „Verslumo dvasia“ transliuojama penktadieniais 10:10 val., kartojama savaitgalį 17 val.

Spausdinti