Laidos „Verslumo dvasia“ pašnekovė – psichologė Ilona Ciunaitė.

„Verslumo dvasioje“ daug dėmesio skiriame žmonių tarpusavio santykiams, kurie gerai matomi įmonėje, dirbant kartu, siekiant bendrų tikslų. Ryškėja tokia tendencija: kalbant apie bendrą dvasią, dėmesys dėsningai krypsta į žmogų kaip individą ir tampa akivaizdu, kad negalima ignoruoti, kaip žmogus jaučiasi, kad jame vykstantys procesai jam pačiam dažnai menkai suprantami ir vyksta nesąmoningai. Žinoma, tai veikia ir darbo atmosferą, ir rezultatus, bet šįkart laidoje ne apie juos, o apie tai, kas vyksta su atskiru žmogumi, kurį spaudžia jo paties jausmas, vidinė būsena, ir žmogus tai priima kaip problemą.

Antrojoje laidos dalyje tęsiame pokalbį, aptardami mintį iš knygos „Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo“: „Sielos buvimo kūne prasmė – tai asmeninė sielos dvasios evoliucija, sudaranti visuotinės evoliucijos dvasią.“

Klausyti internetu.

Daugiau medžiagos pamąstymui rasite mūsų laidose naudojamoje medžiagoje: naujojoje Augustino Rakausko knygoje „Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo“ ir ankstesnėse – „Verslumo dvasia“ bei „Globali jausmo proto dvasia“.

Laidos vedėjos Ingrida Stankevičienė ir Edita Marciulevičienė. Laida „Verslumo dvasia“ transliuojama penktadieniais 10.10 val., kartojama šeštadienį 17 val.

Spausdinti