Matome, kad pasaulio bendruomenė jungiasi šiandien, augindama konflikto galią, bet šalia to kaip atsvara pradeda kauptis ir nauja – jungimosi dvasia. Žmonės visame pasaulyje pradeda rūpintis vieni kitais, patirdami grėsmę, atėjo laikas jungtis ir dvasinėms bendruomenėms, kad parodytų gerąjį jungimosi pavyzdį.
Laidoje „Verslumo dvasia“ susitinka dvi viešnios – buvusi politikė, verslininkė, dėstytoja Vida Skačkauskaitė, studijuojanti kabalą Pasaulinėje kabalos akademijoje „Bnei Baruch“, ir socialinių mokslų daktarė, knygų autorė, Pasaulinio dvasinio universiteto „Brahma Kumaris“ studentė, Dvasinio ugdymo ir meditacijos centro vadovė Egidija Laumenskaitė.
Kiek yra svarbi jungimosi galia, kalba laidos autoriaus citata:
„Jau gilioje senovėje buvo žinoma, kad pritraukus daugiau sielų su panašių nuostatų virpesiais, susiformuoja vienybės galia, sutelkianti žmones bendram tikslui. Vadinasi, kantriai skleisdami savo valstybėje visuotinai pripažintus išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios virpesius, po kažkiek laiko būtinai sutelksime visuomenę ir suformuosime sąmoningo, vieningo jausmo proto dvasios galią, keičiančią jos narių būseną į daug harmoningesnę. Svarbiausia – savo reakcijomis nemaitinti į supriešinimą vedančios dvasios intencijų, nugalėti abejingumą vienas kitam ir paminti reikšmingumo trokštantį ego. Išmanantieji šiuos dėsnius turi tiesiog kantriai dirbti: skleisti vienas kitam vienijimo ir jautrumo dvasią kiekvienoje gyvenimo srityje, kur tik randa jai vietos, nekreipdami dėmesio į tai, kad atgyvenusių stereotipų vartotojai jaučiasi stipresni, nes geriau išmano savo pačių patogumui susikurtas tvarkas.“ (Augustinas Rakauskas „Globali jausmo proto dvasia“).

Klausyti internetu.

Laida „Verslumo dvasia“ transliuojama penktadieniais 10:10 val., kartojama savaitgalį 17 val.
Laidos vedėjos Ingrida Stankevičienė, Edita Marciulevičienė.

Spausdinti