Šventų Velykų proga visus Lietuvos žmones sveikina laidos „Verslumo dvasia“ autorius Augustinas Rakauskas ir „Verslumo dvasios“ komanda:

Jausmo proto minties dvasia, kurianti maldą yra kiekvienos sielos dvasios individualioje tyloje, jausmo ir proto santykyje užgimstantis veiksmas, kuris veikiant kartu su kitais sukuria bendrą dievišką dvasią.

Malda – tai asmeniškos ir visuotinės būsenos suvokimas, tačiau ištartas žodis jau bendros dvasios garsas, duodantis suvokimą ir tikėjimą tuo, ką kiti jaučia ir galvoja.

Praktikuojamoje religijoje malda tarsi technologinės edukacijos procesas, kuris augina tikėjimą tuo, ko nematome, bet jaučiame, kad gali būti. Tikėjimas tik tada išplėtoja mūsų suvokimo lygį, kai suvokiame žodžio reikšmę ir maldos dvasios prasmę.

Malda – tai vienas iš efektyviausių sąmoningos dvasios ugdymo ritualų, atliekamas išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės nuostatų vienyje, dėsningai veikiantis kiekvienos sielos dvasios susivokimo pagrindą. Melskimės kartu, kad kaip Dievo vaikai į savo širdies dvasios jausmus vieningajame vienyje priimtume ir skleistume tikėjimą ir meilę artimui:

Viešpatie, padėk mums suvokti gyvenimo esmę, savo egzistencijos prasmę, savo gyvenimo tikslą.

Viešpatie, padėk mums Tavo Sūnaus nuostatų pagalba, Jo dvasioje priimti gyvenimo išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę.

Viešpatie, padėk mums savo sielos būsenoje apgyvendinti išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės vienybę.

Viešpatie, padėk mums kiekvieną sielą, per Tavo malonę sutiktą gyvenimo kelyje, priimti išmintingai, teisingai, tikint ir mylint.

Viešpatie, padėk mums susivienyti su visais, einančiais išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės keliu.

Viešpatie, padėk mums, būnant vieningajame vienyje, susijungti su dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasia.

Viešpatie, padėk mums, gyvenantiems žemėje, kurti pasaulyje dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios harmoniją.

Viešpatie, palaimink mus šiame kelyje. Palaimink visus, su kuriais mes buvome praeityje, palaimink visus, su kuriais mes esame dabar, palaimink visus, su kuriais mes būsime ateityje. Padėk mums, dangaus ir žemės sieloms, būti dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios vieninga gyvybės galia.

Spausdinti