Susimąstykime, ką mums reiškia Velykų šventė? Ką reiškia kiaušinis – Velykų simbolis? Kodėl mes jį puošiame, dedame ant stalo ir padarome pagrindiniu akcentu. Juk tai – gyvybės šaltinis. Tai maistas, kuris maitina mūsų kūną, kad mes galėtume kalbėti, galvoti. Kas būtų, jeigu mes iš kiaušinio padarytume stabą? Ar tai būtų gyvybės šaltinis? Lygiai taip pat iš maldos negalime daryti stabo.

Malda – tai mūsų dvasinis maistas. Tai mūsų mąstymo pasekmė, kuri tampa žodžiu. Todėl klausydami maldos turime ją analizuoti, kad surastume jos žodžiuose prasmę ir suvoktume, kodėl ta malda yra skleidžiama.

Viešpatie, padėk mums suvokti gyvenimo esmę, savo egzistencijos prasmę, savo gyvenimo tikslą.

Viešpatie, padėk mums Tavo Sūnaus nuostatų pagalba, Jo dvasioje priimti gyvenimo išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę.

Viešpatie, padėk mums savo sielos būsenoje apgyvendinti išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės vienybę.

Viešpatie, padėk mums kiekvieną sielą, per Tavo malonę sutiktą gyvenimo kelyje, priimti išmintingai, teisingai, tikint ir mylint.

Viešpatie, padėk mums susivienyti su visais, einančiais išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės keliu.

Viešpatie, padėk mums, būnant vieningajame vienyje, susijungti su dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasia.

Viešpatie, padėk mums, gyvenantiems žemėje, kurti pasaulyje dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios harmoniją.

Viešpatie, palaimink mus šiame kelyje, palaimink visus, su kuriais mes buvome praeityje, palaimink visus, su kuriais mes esame dabar, palaimink visus, su kuriais mes būsime ateityje. Padėk mums, dangaus ir žemės sieloms, būti dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios vieninga gyvybės galia.

Spausdinti