Šv. Velykų proga Augustinas Rakauskas sveikina www.jausmoprotas.lt skaitytojus ir klausytojus:

Kurdami ateitį visada turime jai aukoti sunkiai subrandinto savo gyvenimo vaisiaus sėklą, nes niekada visiškai aiškiai nematome mintyse kuriamos ateities, priklausančios nuo mūsų sielos dvasios intencijų ir mus supančios aplinkos, kurioje mes pasirenkame veikti su vienokia, ar kitokia mūsų sielai artima dvasia.

Niekada nepamirškime, kad mes, žmonės, esame gyvybinė energija, su kuria savo gyvenimo metu kuriame šventąją arba piktąją dvasią. Reikia stengtis suvokti šį dėsnį ir suprasti, kad šiame pasaulyje pati brangiausia yra gyvybė, kurianti šventąją dvasią. Reikia įsisąmoninti, kad mes, žmonės, turime dualios trejybės sąmonės, pasąmonės ir užpasąmonės vienio kūrimo laisvę. Reikia stengtis suprasti, kodėl mumyse kaip veidrodyje nuolatos atsispindi šventosios arba piktosios mūsų veiksmų dvasios pasekmė, kad būtent mes, žmonės, gyvendami savo gyvenimus, ir sudarome tą šventosios arba piktosios dvasios veikimo rezultatą.

Mūsų veiksmai nuolatos kuria pasekmes, pasekmės per džiaugsmą ir skausmą duoda žinojimą, galimybę daryti išvadas analizuojant. Tik būdami žmonėmis galime apčiuopti ir suvokti dėsningumus, veikiančius mūsų sielos dvasią, kuri per šių procesų raišką kelia mūsų sąmonės suvokimo lygį ir žingsnis po žingsnio veda mus prie dieviškosios dvasios esmės suvokimo. Sąmoningai viso gyvenimo proceso esmę suvokdami mes keičiame ne tik savo žmogiško kūno skleidžiamą dvasią į dievišką, bet ir patys savo sielos dvasines būsenas transformuojame į dieviškosios dvasios suvokimo būseną su visomis iš to išplaukiančiomis galimybėmis.

Būkime kartu, kreipdamiesi į dieviškąją dvasią:

Viešpatie, padėk mums suvokti gyvenimo esmę, savo egzistencijos prasmę, savo gyvenimo tikslą.

Viešpatie, padėk mums Tavo Sūnaus nuostatų pagalba, Jo dvasioje priimti gyvenimo išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę.

Viešpatie, padėk mums savo sielos būsenoje apgyvendinti išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės vienybę.

Viešpatie, padėk mums kiekvieną sielą, per Tavo malonę sutiktą gyvenimo kelyje, priimti išmintingai, teisingai, tikint ir mylint.

Viešpatie, padėk mums susivienyti su visais, einančiais išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės keliu.

Viešpatie, padėk mums, būnant vieningajame vienyje, susijungti su dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasia.

Viešpatie, padėk mums, gyvenantiems žemėje, kurti pasaulyje dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios harmoniją.

Viešpatie, palaimink mus šiame kelyje. Palaimink visus, su kuriais mes buvome praeityje, palaimink visus, su kuriais mes esame dabar, palaimink visus, su kuriais mes būsime ateityje. Padėk mums, dangaus ir žemės sieloms, būti dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios vieninga gyvybės galia.

 Klausytis sveikinimo:

 

Spausdinti