konf_Aug_EdBalandžio 24 d. gimnazijoje vyko jau penktoji tradicinė dvasingumo konferencija „Dvasingumo ugdymas ir verslumo sankirta”, sulaukusi netgi LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo. Sveikinime be kita ko sakoma: „Pasirinkta tema skatina vertybinio ir pragmatinio požiūrio dialogą. Kelia esminį klausimą, ar verslas – tai tik pelno siekis ir asmeninė nauda, ar ir noras kurti, dalintis ir prisidėti prie žmogaus ir valstybės gerovės.(…) Tikiu, kad nuo mažų dienų mokydamiesi sąžiningumo ir žmogiškumo, dalindamiesi įkvepiančiais pavyzdžiais, niekada neprarasime tikėjimo, kad stipri bendruomenė ir klestinti valstybė – kiekvieno iš mūsų tikslas ir pareiga.”
Konferenciją pasveikino Šakių rajono Meras Juozas Bertašius, pasidžiaugė, kad kasmet tai daro su didžiule pagarba jaunimui.
Konferencija prasidėjo moksleivių rašinių konkurso aptarimu. Nugalėjo šie mokiniai: Gabrielius Zaveckas (Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija), Gabija Račiūnaitė (Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija) ir keturios mūsų gimnazijos moksleivės – Eglė Stepšytė (1bg), Evelina Budrytė (1ag), Agnė Griciūtė (3ag), Indrė Jančiūtė (4bg). Paskatinimu buvo įvertintos Griškabūdžio gimnazijos gimnazistė Akvilė Girdauskaitė ir Šakių „Žiburio” Indrė Kokytė.
Pagrindinis šios konferencijos iniciatorius ir įkvėpėjas, buvęs mūsų gimnazijos mokinys, profesorius Juozas Mureika šįkart kalbėjo nedaug, tačiau akcentavo, kad dvasinės vertybės ir verslas kiekvienais laikais turi savo problematiką. Vienaip ji pasireiškė tada, kai buvo pirmieji nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metai, kitaip dabar, kai esame Europos Sąjungoje.
Profesorius pristatė garbingą konferencijos svečią, vieną iš „Senukų” įmonių grupės akcininkų ir įkūrėjų, „Žinių radijo” savininką, Visuomenės harmonizavimo parko įkūrėją, vieną turtingiausių šalies verslininkų, investuojančių į įvairias ūkio šakas Augustiną Rakauską. Jis visą pusvalandį skyrė gimnazijos moksleiviams ir kitiems konferencijos dalyviams skaitydamas pranešimą „Ar sėkmė versle turi savo dėsningumus?” Kaip žinoma, A. Rakauskas yra išleidęs knygą „Verslumo dvasia” ir labai daug dėmesio skiria ne tik verslui, tačiau ir humanitarinei kultūrai, mecenavimui. A. Rakauskas kalbėjo apie šviesiąsias ir tamsiąsias verslo puses, jis palietė ir verslininkų bei valdžios priešpriešos temą pabrėždamas, kad verslininkas neretai tampa įstatymų įkaitu. Jis kėlė klausimus, kas aš esu, kodėl gyvenu šiame pasaulyje, ar esu visuomenės įkaitas, ar dalyvauju jos ugdyme? A. Rakauskas teigė, kad jo intencija yra ugdyti žmogaus dvasinį sąmoningumą. Jo manymu, tikroji verslumo dvasia atsiskleidžia tada, kai norėdamas pasiekti rezultatą nieko neignoruoji, nes visas pasaulis, visa gyvūnija yra susiję glaudžiais saitais. A. Rakauskas taip pat apdovanojo rašinių konkurso nugalėtojus.
Konferencijoje dalyvavo ir vietiniai Šakių krašto verslininkai. UAB „Bakūžė” vadovas Vaidas Morkevičius kalbėjo apie pagrindines dvasines savybes, reikalingas versle arba savo, kaip smulkiojo verslininko, dvasinę patirtį. Jis akcentavo, kad verslininkui yra svarbus ne užsispyrimas, o atkaklumas, kuris siejasi su kūrybiškumu – „jei vienaip nepavyko, bandome kitaip”. V. Morkevičius priminė, kad iš 100 įkurtų įmonių 80 žlunga, tad būtina nusiteikti tam, kad gali tekti pradėti ir antrą, trečią ar ketvirtą kartą. Anot jo – progresas – kurti patogesnį gyvenimą ir bet kurių atveju esmė yra visai ne versle, pinigų turėjime, o sugebėjime gyventi laimingai. „Laimė – ne įgyta, o duota kiekvienam žmogui”,- įsitikinęs V. Morkevičius. Jis teigė, kad labai svarbu tinkamai naudoti energiją, neišbarstyti jos baimei, nerimui ir malonumams.
Sigitas Bendorius, UAB „Lukšių tekstilė” vadovas, teigė, kad versle itin trukdo godumas. „Godumas – tai ne verslas, o vagystė. Godumas neturi savyje dvasinės energijos”,- teigė verslininkas, kuris pabrėžė tarpusavio sutarimą žmonių, dirbančių tame pačiame versle, – nuo vadovų iki darbuotojų.
Konf_1UAB „Lauksva”pardavimų direktorė Loreta Valaitienė pabrėžė išsilavinimo svarbą, kalbėjo apie tai, kaip būdama verslininke pajuto žinių stoką ir baigė antrą aukštąjį, apie tai, kad moksleiviai turi pasiimti visas žinias, kurios jiems yra teikiamos gimnazijoje.
ŽŪK „Suvalkijos daržovės” vadovas Martynas Laukaitis prabilo apie tai, kad pinigai yra tarsi kraujas, kuris padeda verslui gyvuoti, todėl jų svarbos paneigti neįmanoma. Vis tik jei žmogus susikoncentruoja tik į pinigus, jis greitai išsikvepia.
„Ar žemės ūkis geras verslas?” svarstė Sigitas Stanaitis, UAB „Stanagro” vadovas, kuris teigė, kad žemdirbystė yra perspektyvi verslo šaka, nes žemės plotų ne daugėja, o gyventojų skaičius pasaulyje didėja ir visiems turi pakakti maisto. Žemdirbystė yra garbingas verslas, nes kuria pridėtinę vertę.
Gimnazistai taip pat dalyvavo verslo idėjos konkurse, šio konkurso vertinimo komisija Šakių verslo centro direktorės Daivos Palukaitienės iniciatyva buvo sudaryta iš Šakių verslo klubo verslininkų, kurie kreipė dėmesį į idėjos realizacijos galimybes, ir jų įsteigtais prizais buvo apdovanoti tie moksleiviai, kurių idėjos gali būti įgyvendintos realiame gyvenime. Geriausia verslo idėja pripažinta Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos gimnazisto Povilo Šliko. Taip pat apdovanota Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos gimnazistė Geda Murinaitė bei mūsų gimnazijos 1ag klasės gimnazistas Tautvydas Kriauzlys bei trečiokė Monika Zeleniūtė. Verslo idėją pristatė ir Šakių „Žiburio” gimnazijos gimnazistai. Moksleiviai buvo apdovanoti ne tik verslininkų, savo knygas jiems bei Vėjūnei Bataitytei (4ag) padovanojo gerbiamas profesorius Juozas Mureika.
Konf_2Visus konferencijos dalyvius sudomino konkurso „Mano tėvų verslas” pristatymas. Savo tėvų verslą pristatė Jokūbas Stanaitis (1ag), Giedrė Bendoriūtė (2bg), Rytis Kurcikevičius (2ag), Evaldas Pavalkis (4bg). Jiems apdovanojimus asmeniškai įsteigė profesorius J. Mureika.
Konferencijoje pasisakė ir Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė, kuri aptarė kultūros paslaugų ir verslo santykį. Vicemerė Rima Rauktienė padovanojo Atvelykio kiaušinį, padabintą šokoladukais su mintimis iš Augustino Rakausko knygos „Verslumo dvasia”, pasidžiaugė, kad konferencija tapo tradicinė, kad ji su didžiausiu malonumu dalyvavo visose konferencijose. Visų konferencijų temos buvo tikrai prasmingos, o šioje konferencijoje ji džiaugėsi girdėdama pasididžiavimą vaikų balse, jiems kalbant apie savo verslininkus tėvus, ir tai, kad greta poreikio uždirbti pinigus nepamirštamos ir dvasinės vertybės.
Konferenciją baigė gimnazijos direktorė Nijolė Šapolienė padėkodama visiems konferencijos rengėjams ir dalyviams.

Medžiaga iš http://www.vgrybo.lt/component/content/article/31-titulinis/1090-konferencijoje-vertybinio-ir-pragmatinio-poirio-dialogas;
taip pat – http://kristijonasdonelaitis.lt/naujienos-2/lt/kaimynai-sakieciai-kryptingai-motyvuoja-mokinius-kurti-versla-savo-kraste-290.html

Spausdinti