„Verslumo dvasios“ laidos autorius Augustinas Rakauskas sako (iš 2020-02-21 „Verslumo dvasia“: Apie pasirinkimo galimybę ir subtilaus pasaulio įtaką jai“):

„Mes esame dvilypiai, ir mūsų veikla, mūsų siekimas materialinės ar dvasinės gerovės yra viduryje. Dėl to ją ir vadina šventa dvasia, dėl to mes ir sakome duali trejybė, nes yra materialus ir dvasinis žmogaus pradas, kurie sąveikaudami pagimdo trečią – laimingą žmogų.
Bet čia reikia harmonijos. Negali būti, kad manom taip: pirma reikia susitvarkyti materialinį gyvenimą, apsirūpinti turtais ir visais kitais poreikiais, ir tada jau galima pagalvoti apie dvasinį sielos tobulinimą.
Tai yra paklydimas, kuriame visi klaidžioja, ir man teko paklaidžioti. Tai vadinu narvelio lipdymu, kaip sakoma, kad gana žmogui Dievulis niekad nedavė, ir kiek mes turtų beturėtume, vis norisi daugiau. Patys turtai pradeda reikalauti dar didesnių turtų, ir kiek jų beturėtum, visą laiką turėsi dar galimybę siekti.  Galiausiai jau su tais turtais pradėsi daryti ir dvasinius projektus, ir išeis taip, kad su materija kuri dvasią. O tai yra prioritetų sukeitimas, paklydimas ir pusiausvyros pažeidimas.
Iš tikrųjų mūsų kūną laimingą daro mūsų vidinė dvasinė būsena, mūsų savijauta. Jeigu mes nejaučiame vidinės palaimos, pasitenkinimo tuo, kad esame ne tik turtingi, bet ir geri, ir jei mes su savo materialinėmis galimybėmis negalime nieko gero savo aplinkai, savo visuomenei duoti, tai mes pradedam jausti alkį tų dvasinių vertybių.“

Spausdinti