„Žinių radijo“ reportažas iš Šeimų šventės „Viena šeima viena širdim“, vykusios „Harmony“ parke 2015-05-31. Augustiną Rakauską kalbina Tadas Grabys.

Žurnalistas: Esate „Harmony“ parko įkūrėjas. Ar esate ir Šeimų šventės idėjos autorius?

Augustinas: Šeimų šventę organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tačiau mes, kaip „Senukų“ įmonių asociacija, jau 12 metų organizuojame tokią pat šventę visos „Senukų“ įmonių asociacijos šeimoms. Prieš 4 metus kilo idėja šias iniciatyvas sujungti, nes visi esame vienos valstybės šeima. Dabar džiaugiamės, kad mums pavyko sujungti Lietuvos šeimas!

Žurnalistas: Rezultatą puikiai matome – už nugaros – žmonių minia, – tiesiog mus apspaudė visi, susirinkę į šią šventę. Augustinai, kokį vaidmenį atlieka šeima valstybėje?

Augustinas: Manau, kad pagrindinį: jeigu nėra deramos šeimos konstitucijos, turiu omeny kiekvieno žmogaus šeimoje, tai tada neturime ir šeimos – šeimos, kurią galėtume pavadinti savo valstybe. Nes pats svarbiausias dalykas, kad mūsų šeimos suvoktų, kokiu pagrindu šeima yra kuriama.

Šioje šventėje visi jaučiame šeimų dvasią. Ta šeimos dvasia kuriama kiekvienoje šeimoje. Bet paskui, kad sukurtume bendrą – valstybės žmonių – šeimos dvasią, kurią vadiname valstybe, reikia, kad kiekviena šeima žinotų, kokiu pagrindu ji pati formuojasi. O šeimos formavimosi pagrindas – rūpestis kitais, kiekvieno rūpinimasis savo vaiku, vyro rūpinimasis žmona, žmonos – vyru, vaikais. Jeigu šitas rūpestis yra, jei tokio rūpinimosi dvasia apgyvendinama šeimoje, tai tokia formuojasi ir valstybės dvasia. Tada ir turime darnią, laimingą valstybę. Tada niekas nenori iš tokios valstybės išvažiuoti, kažkur kitur būti, o jeigu ir išvažiuoja, tai šaknys vis tiek lieka savo valstybėje.

Žurnalistas: Būtų labai džiugu, kad ši Šeimų šventė būtų pagrindas visiems grįžti į Lietuvą. Pone Augustinai, yra posakis: „Blogas karys, kuris nenori būti generolu“, tai kokia ši Šeimų šventė galėtų būti, žvelgiant penkmečiu į priekį?

Augustinas: Žvelgiant penkerius metus į priekį, manau, būtų pats didžiausias malonumas, jeigu visi tie lietuviai, kurie yra išvykę iš mūsų valstybės, kurie gyvena kitose šalyse, pajustų poreikį grįžti prie savo šaknų ir sudalyvauti šitose šventėse, kad tas poreikis kiltų būtent iš šitos mūsų iniciatyvos, kurią kasmet bandome daryti, auginti, didinti. Norėtųsi, kad ši šventė būtų ne vien tik Lietuvos, ne vien tiks Socialinės ministerijos bei „Senukų“ asociacijos šventė, labai norėtųsi, kad tai būtų ir šventė visų išvykusių iš Lietuvos žmonių, visų, kurie yra bet kokiam pasaulio taške, kad jie svajotų atvažiuoti į „Harmony“ parką ir pajausti tą bendrą dvasią.

Žurnalistas: Dėkoju už pokalbį!

Spausdinti