2014-12-10 Seime įvykusioje spaudos konferencijoje tema „Ugdymo dvasingumo kontekstas: kolektyvinė monografija“ profesorius habil. dr. Juozas Mureika pristatė ir knygą „Globali jausmo proto dvasia“ (įraše žr. nuo 13:10 min.). Įrašo paklausyti galite čia

Spausdinti