27 piešinys

2017 lapkričio, 6

Sąmoningai besikeičiančios sielos daro didžiausią įtaką galaktikos kūno sielos dvasiai. Tokios sielos pirmosios atpažįsta savo asmeninę dvasinę būseną. Tokia sąmoningo jausmo proto dvasia vėlesniuose gyvenimuose joms padeda suformuoti bendromis tampančias vertybines nuostatas. Bendrų nuostatų dvasia, net neįforminta atskirų žmonių nustatytomis tvarkomis, savaime veikia visur pagal dieviškąjį vieningojo vienio stichijų sąveikos dėsningumą. Į tokių žmonių veiksmus atsiliepianti galaktikos dvasia sudaro bendrų dieviškųjų sielų virpesių dvasią, kuri padeda mažiau pasiruošusioms sieloms savo būsenoje atlikti transmutaciją, kad jų dvasia pasiektų aukštesnį lygmenį.

***

Kokia mūsų sielos dvasios būsena, tarp dangaus ir žemės išgyvenanti žmogiškąjį gyvenimą, tokius virpesius į aplinką ji ir skleidžia, tobulindama mūsų visų pasaulio amžinosios sielos dvasios būseną. Savo ruožtu galaktika, pasipildydama naujais sielos dvasios virpesiais, visada turi ryšį su įvairiomis naujai užgimusių žmonių išgyvenamomis sielos ir kūno žmogiškosios kūrybos būsenomis.
Jaučiant globalumą mūsų galaktikos organizme patiriami jausmai formuoja naują sielos dvasios suvokimo kokybę, kurią visaapimančiu jausmo protu išgyvename, savo būsenoje atlikdami transmutaciją. Taip siela visą laiką atspindi praeituose gyvenimuose sukauptą būseną, esamu momentu fiziniame kūne naujai išjausdama gyvenimą, kad pasiektų dar tobulesnę būseną ateityje. Tokioje sąveikoje galaktikos kūne nuolatos keičiasi žmogaus sielos dvasios kokybė.

***

Ir gimimo, ir mirties dėsnis tas pats, atitinkantis teiginį „kaip danguje, taip ir žemėje“. Jis susijęs su nuolatine subtiliojo pasaulio ir grubiosios materijos kiekvienąkart naujai sąmoningai arba instinktyviai kuriama individualaus pasaulio būsenos suvokimo kaita.
Kiekvienas „aš“ turi laisvą valią būti danguje ar žemėje. Laisva, sąmoninga apsisprendimo teisė gimti išplaukia iš molekulinėse struktūrose sukauptos dvasios intencijos, susiformavusios anksčiau išgyventuose gyvenimuose, o gimimo vietą lemia sielos per gyvenimus sukaupti norai.

Spausdinti