12 piešinys

2016 sausio, 17

Viskas, ką siela išsineša iš šio pasaulio kaip dvasinę būseną, yra amžinasis turtas. Negalima materialiajame pasaulyje suformuluotos vizijos tiesiogiai persinešti į subtilųjį dvasinį pasaulį dėl to, kad vaizduotės kūriniai, vystantis egoistiško proto geismui, nuolatos keičiasi, jausmai sielos dvasios augimo procese taip pat evoliucionuoja. Sielos dvasia kaip ąžuolas susiformuoja per augimui reikalingą laiką, o sėkla tiek lindi dirvos tamsoje, kiek reikia, kad iš jos išaugtų daigas ir šaknys.

***

Tik ieškodami atsakymų, galime aiškiau suvokti savo būties esmę ir žmonijos egzistencijos šiame pasaulyje prasmę. Tik tiksliau identifikuodami, kas esame ir kam gimėme, galime sąmoningai suprasti, kaip ir kodėl turime nugyventi. Pagaliau kiekvienam Žemės gyventojui turi tapti akivaizdu, kokia šventa yra Žemė, kurią mes patys sudarome, kurioje kartu su dangaus stichijų dvasia jausmo protu sukurtas vizijas įgyvendiname, savo veiklos būtimi kurdami dieviškumo siekiančią dangaus ir žemės dvasią.

***

Kai visiškai sąmoningai suvoksime, kad esame vientisa dangaus ir žemės dvasios substancija, Saulės šviesos ir materialios dvasios konsistencijos vienio dvasia, kad nuo mūsų visų vienybės priklauso mūsų būtis šiame pasaulyje, nustosime vienas kitam kenkti. Būtent todėl, kad esame vienis, galime vienu metu egzistuoti ir danguje, ir žemėje: fizinį kūną aprūpinti žemės dovanomis ir alsuoti akimi nematomomis, bet gyvybę teikiančiomis dangaus stichijų molekulėmis.

***

Sėkla bręsta, siurbdama iš žemės drėgmę, mineralus, taip pasikraudama stichijų energija. Žmogus – taip pat stichijų kaitoje auganti sėkla: jis turi tiek žinių energijos dvasios augimui, kiek iš šio pasaulio sukaupia ir apgyvendina savo sieloje, atiduodamas žmonėms savo žinojimą. Tokiais mainais žmogus formuoja savo ir aplinkinių būsimo gyvenimo santykius, kuria aplinkybes, padedančias sau ir kitiems tobulėti.

Žmogus, gyvendamas Žemėje, visada tobulina savo sielos dvasią, kaip sėkla bręsdama visada sugeria žemės syvus, kad daigas turėtų kuo daugiau galios gausesniam derliui.

Spausdinti