7 piešinys

2015 liepos, 2

Taip įsivaizduojamos aštuoniukės trajektorija sukasi mūsų dangaus ir žemės gyvenimo – kilimų ir kritimų – ratas. Mūsų būsenos verčiasi kaip smėlio laikrodis: kas vakar buvo tik jausmas, šiandien jau yra į tikslą vedanti mintis, materija, o kas kadaise buvo materialu – šiandien tik praeitos patirties būsena jausmų pasaulyje, vakarykštės materializuotos minties pasekmė. Taip per nuolat atsinaujinančius gyvenimo įvykius mes patys kuriame savo sielos ir kūno būseną, kol vieningoje jausmo proto dvasios būsenoje išsiveržiame į aukštesnės dvasios lygmenį.

Spausdinti