6 piešinys

2015 liepos, 1

Vandenį turime gerbti, švarinti ir mylėti, nes tai yra mūsų dieviškojo kūno dalis, kiekvieno iš mūsų gyvybės galia, vienu metu gyvenanti danguje ir žemėje.

Vandenį laiminkime:
Vardan Dievo Tėvo,
Sūnaus ir Šventosios Dvasios,
Vandenėli, būkime kartu
dieviškosios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios
vieningojo vienio gyvybės galia!

Spausdinti