1 piešinys

2015 gegužės, 7

Pirmiausia atkreipkime dėmesį į dėsningai veikiančius žmonių tarpusavio santykius, į sielos dvasią tobulinančias nuostatas, kurių iki galo suvokti vis dar nesugebame. Būsimoms kartoms tikrai pavyks tai padaryti, nes gyvenimas – tai mūsų, žmonių – Dievo vaikų – nuolatinių esmės paieškų ir suvokimo kelias.

Kiekvienas žmogus, kuris juo eidamas negailės pastangų, savo sieloje atskleis dieviškojo jausmo proto dvasios esmę, padedančią suvokti Dievo vaiko sielos būties, egzistencijos prasmę, gyvenimo tikslą.

Įgyvendinę šį tikslą, Žemėje visi kartu kursime vieningojo vienio dvasią, kurioje nė vienai sielai nesąmoningoje būsenoje nebereikės kam nors tarnauti.

Skaitykime šią knygą visi, jausmu ir protu bandydami suvokti gyvenimo esmę, siekdami, kad gyvenimas būtų geresnis, sielos dvasia ramesnė, protas kūrybingesnis.

Spausdinti