4 piešinys

2015 gegužės, 29

Ugdyti nuostatą – ne stereotipus deklaruoti, bet suteikti galimybę žmogui suvokti senų ir naujų nuostatų skirtumų esmę, kad jie sava valia rinktųsi tai, kas priimtina jų sielos dvasios išsivystymo lygmeniui. Žmogaus prigimtyje glūdi potraukis pajausti harmonijos būseną, todėl jam neįmanoma prievarta įbrukti kažkieno kito suvoktos tiesos. Norint įdiegti naujas nuostatas, reikia suteikti žmogui daug naujos – jausmo ir proto sąveikoje – užgimstančios informacijos. Juk žmogus – laisvas Dievo vaikas (savo supratimo ribose, kokios jos bebūtų), todėl negalima jo mokymosi proceso per prievartą pagreitinti vien jausmais arba vien tik analitinėmis proto išvadomis.

***

Sistemai ypač svarbus kiekvienas individas, neabejingas sau ir kitiems sistemos nariams. Nebijokime pasirodyti primityvūs, nes tai nuostabi galimybė išbandyti save ir sustiprinti savo dvasios galias! Išdrįskime sąmoningai atskleisti „aš nežinau“ būsenos priežastį. Tik silpnas laikosi įsikibęs vien savo žinojimo. Norėdami suvokti išmintį kaip visuotinę ir vientisą, turime dalytis ne tik savo žiniomis, bet ir nežinojimu. „Aš nežinau“ yra viena iš kasdieninių būsenų kiekvieno žmogaus, sąmoningai siekiančio praplėsti asmeninio žinojimo ribas. Leiskime sau, giliai analizuodami, akimirką pajausti savo primityvumą. Tai toks momentinis savivokos jausmas, po kurio būtinai ateina pakilimas. Primityvumo jausmas nuslopsta, kai pagalvojame apie savo augimo galimybes ir bendrą tikslą, o ne apie tai, kaip kažkam (kas galbūt savęs nė neanalizuoja) atrodome.

Spausdinti