Kasmet iš Lietuvos emigruoja po keliasdešimt tūkstančių lietuvių. Matydami tokius skaičius galime prognozuoti, kad Lietuva ateities neturi. O knygoje kalbama, kad maža tauta turi privalumų. Pasakykit ne teoriškai, o praktiškai, kame tie privalumai?

pusele_cmykMūsų šalis vis dar turi galimybę susikurti tikrąją demokratiją, ugdydama naujos dvasios jausmo proto pusiausvyrą, kurioje susiformuoja nepriklausoma ir kūrybinga visuomenė, gebanti kartu kuriamomis nuostatomis ir tvarkomis teigiamai paveikti kiekvieną atskirą asmenį. Visi, kurie supranta vieningojo vienio esmę, turi jungtis dėl šio tikslo.

O kaip tai daroma?

Šiandieninė mūsų visuomenė turi galimybę kurti metodikas, padedančias suvokti pasaulio vientisumą ir save kaip žmonijos organizmo dalį, egzistuojančią praeities, dabarties ir ateities vienyje. Pradiniame demokratijos vystymosi etape daugiausia teisių turi vieninga visuomenė. Ji visada gali laimėti bet kokius rinkimus.

Kuo vienybė naudinga rinkimams, kada yra pozicija ir opozicija?

Šalies gerovė priklauso nuo to, kaip greitai užsimezga visuomenės partnerystė ne tik su valdančiaisiais, bet ir su kitų sluoksnių atstovais, veikiančiais dvasinį ir ekonominį šalies augimą.
Kiekvieni rinkimai patikrina mūsų visų pilietiškumo ir valstybingumo suvokimą, pareikalaudami pažodžiui prisiminti tiesas, kurių išmokė ankstesnių šalies valdytojų klaidos ir pasiekimai.

Spausdinti