Iki šiol visuomenėje vyravo nuomonė, kad sprendžiant politinius klausimus, vadovaujamės informacija ir argumentais, pagrįstais protu, arba skaičiavimais. Knygoje teigiama, kad esminiai klausimai turi būti sprendžiami jausmo protu. Detalizuokit.

pusele_cmykKai žmonės kalba viešai, siekdami patekti į valdžią, stenkimės pajausti ir suprasti, ar iš jų sklinda tikra išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasia. Norėdami teisingai pasirinkti tautos atstovus, stenkimės savo jausmo protu įsiklausyti į kiekvieno pretenduojančio juo tapti kalbas, nes jausmas ir protas atskirai – nevykę patarėjai. Tik kiekvieno iš mūsų sieloje naujai užgimstanti jausmo proto dvasia gali teisingai informuoti, ką rinktis. Jauskime ir galvokime, galvokime ir jauskime, ką ir kaip ketina daryti potencialus mūsų interesų gynėjas, nes abejingumas gali sužlugdyti mūsų vaikų ir vaikaičių ateitį.

Kaip per rinkimus daryti įtaką politikams naudojantis jausmo protu?

Stenkimės būti budrūs, prasidėjus kokiam nors visuotinės problemos sprendimui ar rinkimų vajui, nesileiskime užmigdomi gražiomis kalbomis. Mes, piliečiai, privalome patys sau ir savo renkamiems politikams suformuoti siektinas nuostatas, aiškiai įvardydami savo reikalavimus, keldami vis naujus klausimus, į kuriuos norime gauti aiškius atsakymus. Darykime tai kiekvienas, jei tik gebame valdyti žodžio dvasios energiją.

Spausdinti