Kai politikas patenka į prieštaringas situacijas, į ką jis turi orientuotis?

pusele_cmykNaujos kartos politikams reikia artėti prie visuomenės: savo jausmais išgyventi jos problemas, išgirsti savo sakomus žodžius vargstančių žmonių ausimis, kalbėtis su tais, kurie juos mato ir girdi kitokius. Dažnai beveik visa energija iššvaistoma tarpusavio kovoms dėl įtakos ir noro reikšti savo nuomonę, pagrįstą ne visuomenės lūkesčius patenkinančiais argumentais, o labai siauru asmeniniu interesu.

Spausdinti