Knygoje kalbama, kad visuomenė yra energetiniai srautai ir kad politikai tais srautais manipuliuoja. Ką apie tai reikėtų žinoti rinkimų metu?

pusele_cmykRinkėjams būtina įsitikinti, kad asmuo, kuriam ketiname pavesti svarbias pareigas, veiks ne tik dėl savo, bet ir dėl visos visuomenės gerovės. Asmens pripažinimas, rinkėjų simpatijos ir pagarba yra gyvos visuomenės dvasios skleidžiamos energetinės bangos išskirtos substancijos.

Tai turtas, kurį gavęs politikas turi suprasti, kad jis jau priklauso viso (visuomenės) organizmo galvai. Asmuo, kuris šią energetinę substanciją yra išjautęs ir ja sustiprinęs savo sielos dvasios būseną, privalo savo sugebėjimų dvasią panaudoti tos pačios visuomenės labui.

Visuotinę visos visuomenės pripažinimo energiją verta nukreipti į tą žmogų, kuris ja naudodamasis gali visuomenei duoti, kas jai būtina ir naudinga. Tie (manipuliuojantieji visuomenės nuomone), kurie nukreipia visuomenės dėmesį į jo nenusipelniusį asmenį (nesvarbu, sureikšminimui ar smerkimui) – apvagia ir klaidina visuomenę, atimdami iš jos dėmesio dvasią. Prieš atiduodami savo dėmesio energiją, turime įsitikinti, kad ji bus panaudota visuomenės, kurioje kartu gyvename, interesams ginti.

Spausdinti