Kategorijos: Rinkimai

Kodėl politikai naikina rinkėjų tikėjimą? Ar tai daroma sąmoningai, nes rinkėjai jiems – kaip planktonas banginiui?

.

pusele_cmykMatyt, per kiekvienus rinkimus politikai tikisi, kad žmonės neperprato asmeninio žavesio kabliuko ir masinei žvejybai tinkančių pažadų tinklo gudrybių. Kaip gaila, kad politikai nežino, jog kiekvieną kartą po rinkimų jie iškepa ir suvalgo auksinę žuvelę, kuri gimdo vienybės galią, maitinančią visuomenės viltis ir lūkesčius. Jie nepažįsta vieningojo vienio galios gyvybe alsuojančios sielų kalbõs stebuklingo veiksmo, vienybę iškviečiančios dvasios, jos plėtimosi svarbos ir nesugeba suvokti jiems gyvenimo duotos angeliškos tarnystės esmės.

Kai politikas patenka į prieštaringas situacijas, į ką jis turi orientuotis?

pusele_cmykNaujos kartos politikams reikia artėti prie visuomenės: savo jausmais išgyventi jos problemas, išgirsti savo sakomus žodžius vargstančių žmonių ausimis, kalbėtis su tais, kurie juos mato ir girdi kitokius.

Rinkimai – kaip virusas.  Žiniasklaida rašo ką nori arba apie tai, už ką jiems moka. Kaip susigaudyti?

pusele_cmykŽinodami, kad per rinkimus laimėtojams suteikiame teisę kalbėti mūsų vardu ir mus valdyti, privalome gilintis į renkamus žmones ir proceso eigą.

Ne tik norinčiuosius valdyti raginkime, bet ir patys mokykimės geriau pažinti sielos kalbą, nes ji turi įtakos ir materialiame pasaulyje veikiantiems dėsningumams.

Kas šiandien gali užtikrinti sėkmę politikui ar partijai, kurie nuoširdžiai nori rūpintis visuomene? Kas gali trukdyti?

pusele_cmykJeigu rūpinamės mūsų visuomenės išlikimu, turime suvokti ją kaip sąmoningą didžiojo žmonijos organizmo gyvybinės energijos dalį.

Kasmet iš Lietuvos emigruoja po keliasdešimt tūkstančių lietuvių. Matydami tokius skaičius galime prognozuoti, kad Lietuva ateities neturi. O knygoje kalbama, kad maža tauta turi privalumų. Pasakykit ne teoriškai, o praktiškai, kame tie privalumai?

pusele_cmykMūsų šalis vis dar turi galimybę susikurti tikrąją demokratiją, ugdydama naujos dvasios jausmo proto pusiausvyrą, kurioje susiformuoja nepriklausoma ir kūrybinga visuomenė, gebanti kartu kuriamomis nuostatomis ir tvarkomis teigiamai paveikti kiekvieną atskirą asmenį. Visi, kurie supranta vieningojo vienio esmę, turi jungtis dėl šio tikslo.

O kaip tai daroma?

Šiandieninė mūsų visuomenė turi galimybę kurti metodikas, padedančias suvokti pasaulio vientisumą ir save kaip žmonijos organizmo dalį, egzistuojančią praeities, dabarties ir ateities vienyje. Pradiniame demokratijos vystymosi etape daugiausia teisių turi vieninga visuomenė. Ji visada gali laimėti bet kokius rinkimus.

Kuo vienybė naudinga rinkimams, kada yra pozicija ir opozicija?

Šalies gerovė priklauso nuo to, kaip greitai užsimezga visuomenės partnerystė ne tik su valdančiaisiais, bet ir su kitų sluoksnių atstovais, veikiančiais dvasinį ir ekonominį šalies augimą.
Kiekvieni rinkimai patikrina mūsų visų pilietiškumo ir valstybingumo suvokimą, pareikalaudami pažodžiui prisiminti tiesas, kurių išmokė ankstesnių šalies valdytojų klaidos ir pasiekimai.

Iki šiol visuomenėje vyravo nuomonė, kad sprendžiant politinius klausimus, vadovaujamės informacija ir argumentais, pagrįstais protu, arba skaičiavimais. Knygoje teigiama, kad esminiai klausimai turi būti sprendžiami jausmo protu. Detalizuokit.

pusele_cmykKai žmonės kalba viešai, siekdami patekti į valdžią, stenkimės pajausti ir suprasti, ar iš jų sklinda tikra išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasia. Norėdami teisingai pasirinkti tautos atstovus, stenkimės savo jausmo protu įsiklausyti į kiekvieno pretenduojančio juo tapti kalbas, nes jausmas ir protas atskirai – nevykę patarėjai. Tik kiekvieno iš mūsų sieloje naujai užgimstanti jausmo proto dvasia gali teisingai informuoti, ką rinktis. Jauskime ir galvokime, galvokime ir jauskime, ką ir kaip ketina daryti potencialus mūsų interesų gynėjas, nes abejingumas gali sužlugdyti mūsų vaikų ir vaikaičių ateitį.

Kaip per rinkimus daryti įtaką politikams naudojantis jausmo protu?

Ar teisinga manyti, kad tam tikras sritis turėtų kuruoti būtent tos konkrečios srities specialistas. Matematikai, vadybininkai turėtų skaičiuoti, parduoti, gydytojai – rūpintis žmonių sveikata, politikos mokslus baigusieji – politika?

pusele_cmykEsu įsitikinęs, kad liksime prie suskilusios geldos, jei į valdžią rinksime vien tik stereotipiškai mąstančius žmones, vertindami juos tik pagal tai, kaip gerai jie išmano savo specialybę, nors ji ir neturėtų nieko bendra su valstybės valdymu. Tauta kenčia, jei išrinktieji pradeda manyti, kad statusas daro juos visada teisius, o žmogaus dvasios kūrybingumas jiems nebūtinas.
Geri specialistai labai reikalingi atskaitingoms ministerijoms, sprendžiančioms specializuotas problemas, bet visos valstybės vidinei ir tarptautinei politikai kurti atskiros srities žinių paprastai nepakanka, – reikia visapusiškai išprususių kūrėjų. Manau, kad jau pribrendo būtinybė į Seimą rinkti atstovus, atitinkančius ir visuotinai pripažintus dvasingumo kriterijus: išmanančius dėsningumus, sugebančius vienyti žmones, pasižyminčius meile ir jautrumu visiems šalies piliečiams.