Kategorijos: Malda

Sveikiname su Šv. Velykomis!

Šv. Velykų proga Augustinas Rakauskas sveikina www.jausmoprotas.lt skaitytojus ir klausytojus:

Kurdami ateitį visada turime jai aukoti sunkiai subrandinto savo gyvenimo vaisiaus sėklą, nes niekada visiškai aiškiai nematome mintyse kuriamos ateities, priklausančios nuo mūsų sielos dvasios intencijų ir mus supančios aplinkos, kurioje mes pasirenkame veikti su vienokia, ar kitokia mūsų sielai artima dvasia.

pusele_cmykKaip naudotis malda, kad ji veiktų? Kaip galiu jausti, kad ji veikia? Nejaugi malda veikia tik tada, kai jautiesi bejėgis iki isterijos?

Augustinas Rakauskas: Kaip tik tokią būseną aš ir išgyvenau. Joje ir gimė malda. Kai mano vidus šaukė ir ieškojo, kreipiausi į Dievą. Aiškiai mačiau, kad valstybėje teisingumo nėra, iš visko daromas verslas, kad negaliu iš žmonių gauti šito atsakymo, nors mirštu iš dvasinio bado, iš prasmės viso to darbo nesuradimo! Neturėjau jėgų laukti, kada išvirs tas demokratinis ateities viralas! Negalėjau viduje sulaikyti to, kas manyje darėsi po šitos M. Gorbačiovo pertvarkos, ir žodžiai po truputį pradėjo dėliotis, vaikščiojant po „Harmony parką“, kuris tada buvo tik kaimelis, pats nepajusdavau, kad prašiau pagalbos: „Viešpatie, padėk man suvokti, kaip čia reikia elgtis, kas čia vyksta?“

Kaip pritaikyti maldą praktiškai? Aš radau tik tokią išeitį, – garsiai melstis. Ir dabar mano pastanga – pripildyti eterį to garso, tų vibracijų, tos dvasios, kuri sugulusi į maldą iš išgyventos būsenos.

Mano sakoma malda turėtų būti verslininkų malda, nes ten yra verslo sėkmės aksioma. Kiekvienas iš esmės nors kiek sąmoningas verslininkas siekia visko, kas toje maldoje sudėta. Kas, pasakykit, joje gali netikti verslininkui? Ar jam neįdomu, kokia prasmė to viso darbo, kur slypi esmė tų kūrinių, kuriuos jis kuria? Kadangi mane kamavo tie klausimai, pirmasis punktas taip ir susiformulavo: „Viešpatie, padėk mums suvokti gyvenimo esmę, savo egzistencijos prasmę, savo gyvenimo tikslą“.

Kodėl „mums“? Jeigu aš vienas suvoksiu, o nesuvoks mane supantys žmonės, tai nebūsiu laimingas.

Kas toliau? Supratau, kad be dieviškosios dvasios, vien su žmogiškuoju supratimu ir dvasia, nieko nepadarysiu. Todėl antrasis punktas sugulė: „Viešpatie, padėk mums Tavo sūnaus nuostatų pagalba, jo dvasioje, priimti gyvenimo išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę“. Toliau man mano būsena diktavo: „Viešpatie, padėk mums savo sielos būsenoje apgyvendinti išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės vienybę“, nes tada man jau iš patirties buvo aišku, kad vien su išmintimi, vien su teisingumu, vien su tikėjimu arba vien su meile niekas neveikia, supratau, kad veikia tik tada, kai visi keturi faktoriai tavyje dalyvauja.

Malda

Pėdsakas (įvadas į maldą)

Subtilaus pasaulio ir kietos materijos darna pagimdo kūną.
Veiklos judėjimo ugny dangus ir žemė augina sielą.
Sielos harmonijos kalba visus į vienio šviesą jungia.
Žmogau, gyvendamas laisvai stichijų darnoje, liepsnok ir skleisk pasauliui sielos šviesą!
Žinok, žmogau, kad sieloje junginys judėjimo dangaus ir žemės stichijų galios.
Sutelkus kūne sielai šias galias, tamsoj užgimęs kūnas amžino augimo neišlaiko.
Apleidus sielai kūno daleles, gyvenimo veiklos dvasia pasaulyje išlieka.
Dangaus ir žemės vienybėj sukaupta šviesa žmonijos niekad neišduoda.
Pasaulyje gyvenanti žmonių dvasia, geismus stichijomis kūne sujungusi, išlaisvina kūrybingumo dvasią.
Judėjimo darnoj ji šviesdama į dieviškąją būtį eina.
Žmogus – tai Dievo pėdsakas praėjusios minties, iš paskos beeinantis.

(Iš knygos „Globali jausmo proto dvasia“)

MALDA

 

 

 

 

 

 

 

Kodėl prašome: „Viešpatie…“

Darykime viską, kad mūsų jausmo protas susijungtų su kiekviena dieviškumo dvasios siekiančia siela, kad visi imtų jausti vientisos žmonijos sielos vieningojo vienio dvasią!

Norėdami paaiškinti, kodėl prašome: „Viešpatie, padėk mums suvokti gyvenimo esmę…“, prieš maldą turime paklausti: kodėl mes gyvename, kas