Laikraštis „Verslumo dvasia“

2000 m. spalį Augustino Rakausko, tuometinio UAB „Senukų prekybos centras“ prezidento, iniciatyva pradėtas leisti įmonės laikraštis „Pabendraukime“. Nuo 2001 m. jį kuruoja UAB „Senukų prekybos centras“ prezidento pareigas perėmęs Augustino sūnus Artūras Rakauskas.
2006 m. laikraštis pervadintas į „Verslumo dvasią“. Leidiniui keliamas sudėtingas ir svarbus uždavinys – sujungti „Senukų“ įmonių ir jos partnerių regionuose darbuotojus: padėti savininkams, vadovams pristatyti, ko ir kaip siekiama įmonių bendruomenėje, visiems padėti pajusti bendrą dvasią, sužinoti viso prekybos tinklo naujienas, taip pat su verslu susijusias šalies aktualijas, pokyčius rinkoje, dalintis darbo patirtimi, džiaugtis kolegų pasiekimais, bendromis šventėmis, tiesiog išsakyti savo požiūrį visiems svarbiomis temomis. Temų įvairovė leidinyje kasmet gausėja, tą daryti skatina gerėjanti tarpusavio komunikacija ir intensyvi „Senukų“ prekybos tinklo plėtra, sparčiai naujais darbuotojais pasipildantis kolektyvas.
Svarbią nišą tarp kasdienybės aktualijų „Verslumo dvasioje“ užima žmogaus sąmoningumo, teisingų tarpusavio santykių, pilietiškumo ugdymo, asmeniniam ir visos bendruomenės augimui palankios atmosferos formavimo temos, kurios skatina gilintis ne tik į savo profesijos, bendradarbiavimo įmonėje subtilybes, bet ir egzistencinius klausimus, bendražmogiškas, dvasines nuostatas.
Yra daugybė temų, kuriomis artimiausiu metu tikimasi praplėsti laikraštį, praturtinant įmonių bendruomenės gyvenimą ir esamo bendrovės prezidento novatoriška pasaulėžiūra, giliu psichologizmu, aštriu aplinkos ir naujausių šalies bei pasaulio tendencijų pajautimu.

Archyvas:

“Verslumo dvasia” Nr.38, 2015 m.
„Verslumo dvasia“ Nr.37, 2015 m.
„Verslumo dvasia“ Nr.36, 2015 m. 

„Verslumo dvasia“ Nr.35, 2014 m.
„Verslumo dvasia“ Nr.34, 2014 m.
„Verslumo dvasia“ Nr.33, 2014 m.
„Verslumo dvasia“ Nr.32, 2013 m.
„Verslumo dvasia“ Nr.31, 2013 m.
„Verslumo dvasia“ Nr.30, 2013 m.
„Verslumo dvasia“ Nr.29, 2013 m.
„Verslumo dvasia“ Nr.28, 2012 m.
„Verslumo dvasia“ Nr.27, 2012 m.
Verslumo dvasia“ Nr.26, 2012 m.