„Verslumo dvasia“: Vienijimosi metodika: apie ego paskirtį, tašką širdy, ketinimą duoti ir Kūrėjo atskleidimą

Savo laidose esame kalbėję apie tai, kad 2017 m. turi atskleisti, jog dvasingumas yra visose srityse ir jo reikia mokytis, kad dvasingi žmonės turėtų vienytis, nepaisant jų religinių konfesijų.
Kauno studijos laidoje „Verslumo dvasia“  dvasios temomis kalbamės su VšĮ „Kabalos studijų centras“ kabalos mokymosi proceso organizatoriais Andriumi Venslovu ir Domu Masiuliu, kurie sako, kad labiausiai visuomenei reikia vienybės ir ji pribrendo jos mokytis.

Klausytis internetu.

knyga

Laida „Verslumo dvasia“: Rinkdamiesi žinias, renkamės likimą

Mielieji, 8 d., 10,10 val., kviečiame klausytis laidos „Verslumo dvasia“.
Sutikdami naujuosius mokslo metus, pasikalbėkime apie knygas: kada knyga veda į labirintą, o kada – kelia sąmoningumą? Taip pat padiskutuokime apie atsakomybę renkantis žinias, kurios formuoja mūsų požiūrį, vėliau – lemia veiksmus ir po truputį kreipia mūsų likimą su „Žinių radijo“ savininku, šios laidos autoriumi Augustinu Rakausku.

Klausytis internetu.

Šiais laikais mokiniai ir mokytojai gali užmegzti ryšį tada, kai jaučia ne tik savo sielos skleidžiamus jausmo proto virpesius, bet ir kitų išgyvenimus. Kol nėra vienas kito jautimo, nei sąmonės, nei pasąmonės, nei sunkiai suvokiamos užpasąmonės jausmo proto sielos būsenos durys vienas kitam neatsidaro. Mokytojas ir mokinys tik kartu gali įeiti į harmonija alsuojantį užpasąmoninį pasaulį ir jame pajausti naują, bendrai išaugintą vieningojo vienio būsenos dvasią, leidžiančią suprasti ten veikiančius dieviškosios dvasios dėsningumus. Vadinasi, norėdami su aiškia sąmone patekti į visos žmonijos jausmo proto harmonijos dėsniais pagrįstą užpasąmonę, nori nenori turime tarpusavyje jausmo protu komunikuodami pereiti per sąmoningai savo jausmuose suformuotą stereotipinės pasąmonės būseną ir vienas kitam padėdami bendrai išgyvenamais naujais jausmais išlaisvinti stereotipų užspęstą sielos dvasią.

Sveikiname rugsėjo 1-osios proga!

Brangūs Lietuvos pedagogai!

Jūs esate žmonės, kurie gyvenime neapsiriboja tik tuo, kas vyksta dabar, kurie supranta, kad kuria ateitį mūsų vaikams. O kas yra mūsų vaikai? Tai mes – mūsų DNR, mūsų visuomenės dalelytės. Juk mes, žmonės, visi esame susiję, ir Jūs esate labai svarbi bendro didžiojo organizmo dalis.
Visi mokytojai, vadovai, tėvai dirba alcheminį darbą, kurio rezultatų iškart nepamatysi. Žmogų ugdyti – kaip medį sodinti. Jeigu norime kieto kamieno, iš kurio galima pastatyti namą ir pagaminti baldą, kuris stovės šimtus metų, turime užsiauginti ąžuolą. Jeigu sodiname jį būdami penkiasdešimties, jis užaugs dar po penkiasdešimties. Jeigu vadovausimės tik skurdžia materialisto logika ir sieksime gauti greitą rezultatą, tai teks pripažinti, kad neverta sodinti taip ilgai augančio augalo. O mes, žmonės, vis dėlto juos auginame! Tik savanaudžiai augina greitą pelniuką galinčius duoti karklus, nors jie tetinka pintinėlėms pinti…

Nors Žemės kūnas kenčia ir sunkiai alsuoja, mes vis siurbiame ir teršiame, kad tik galėtume siausti ir daugintis, pešdamiesi už vietą prie gyvybės šaltinio, platindami egoizmo bakterijas savo pačių padarytose žaizdose! Atsigręžkime pagaliau – juk žemės maistas ir dangaus oras mus maitina, augina ir tobulina! Pats laikas mums pažinti savo Motiną Žemę ir su meile priimti visus šio pasaulio gyvybę sudarančių stichijų narius!

Kiekvienais metais daugybės žmonių, baigusių savo egzistavimą šiame pasaulyje, organinių kūnų dalelytės ir jų sielos dvasios suformuotas DNR kodas papildo vandens, žemės ir oro struktūrą. Visa tai tampa žemės biomasės dalimi, nes bendra žmogaus būsenos nuostata su jo gyvenimo dvasios sukaupta patirtimi būna persmelkusi kiekvieną biologinio organizmo molekulę.

„Verslumo dvasia“: Būsena – priemonė mokytis, kaip ja naudotis?

Kviečiame klausytis laidos apie tai, kaip formuojasi būsena, ir kur yra mūsų pasirinkimo laisvė. Kauno studijoje kalbamės su šios laidos įkūrėju, „Žinių radijo“ savininku, verslininku Augustinu Rakausku.

Klausytis internetu.

Laidą veda Ingrida Stankevičienė.
Laida transliuojama kas antrą penktadienį 10.10 val. Kartojama kiekvieną šeštadienį 17 val.
Daugiau informacijos panašiomis temomis Augustino Rakausko knygoje „Globali jausmo proto dvasia“.

„Verslumo dvasia“: Apie vertybes kalba visi, o kaip jose gyventi?

Kviečiame klausytis pokalbio iš Kauno studijos apie jungimosi ir vienybės galią, apie tikėjimo faktorių, apie tai, kaip išmokti jausti, kaip naudotis malda, kalbamės su Augustinu Rakausku, verslininku, „Žinių radijo“ savininku, „Harmony parko“ ir šios laidos įkūrėju.

Klausytis internetu.

Mūsų dabartinį suvokimą suformulavo vidinio geismo derinimas nuolatinėje sielos ugdomo proto veiklos kaitoje, gyvai ir jausmingai reaguojant į pasaulyje vykstančius nesustabdomos kaitos procesus.

„Verslumo dvasia“: Kada verslininkas tampa visuomenės įkaitu ir kaip tai padeda išlikti jo verslui?

2017 m. liepos 28 d., 10.10 val. laidoje kalbamės su „Senukų“ įkūrėju, „Žinių radijo“ savininku ir šios laidos autoriumi Augustinu Rakausku.
Klausytis internetu.